Vzdělávací agentura

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Novela Zákoníku práce

Záznam školení ze dne 9. 12. 2023

 

TERMÍN: kdykoliv

MÍSTO: u Vás doma či v kanceláři – pro sledování záznamu potřebujete pouze počítač s reproduktory a připojením k internetu

PŘEDNÁŠÍ: Zdeněk Křížek – specialista na personální a mzdovou problematiku

CENA: 2.000 Kč

Po školení je možné pokládat lektorovi dotazy prostřednictvím našeho e-mailu trigon@trigon-cz.cz.

 

OBSAH:

1) Základní seznámení s novelou Zákoníku práce v rámci zásadních a parametrických změn.
Pracovní smlouva a její obsah, informování o obsahu pracovního poměru, elektronické doručování písemností – digitalizace v oblasti personálního ukládání dat.

2) Zásadní změny v uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti.
Porovnání právní úpravy výkonu práce u zaměstnávání zaměstnanců činných mimo pracovní poměr v roce 2023 a novela s účinností od 1. 10. 2023. a od 1. 1. 2024. Nové nároky zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ, kdy se právní úprava (bude-li takto schválena) přiblíží nárokům zaměstnanců činných na základě pracovního poměru. Vzor obsahu dohody o provedení práce a pracovní činnosti dle nového § 77a Zákoníku práce – informování o obsahu DPP a DPČ.

3) Vysílání zaměstnanců do zahraničí podle schválené novely.

4) Novinky pro zaměstnance pracující mimo pracoviště zaměstnavatele (práce na dálku).
Uzavření dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výkonu práce z domova. Obsah této dohody. Vytvoření podmínek pro výkon mimo pracoviště zaměstnavatele. Zásady bezpečnosti práce. Zpracování zásady dodržení ochrany osobních a jiných dat zaměstnavatele a zaměstnance. Náhrada zaměstnanci v souvislosti se zvýšenou režií na energie, které vzniknou zaměstnanci s výkonem práce na dálku – Kč 4,60 za každou hodinu. Plnění pracovních úkolů – tzv. odváděcí období….. . Doporučený vzor uzavření dohody o výkonu práce na dálku.

5) Práce a skloubení osobního volna v rámci péče o rodinu.
Nové změny v oblasti čerpání rodičovské dovolené, její délky, výše, střídání péče o dítě matka-otec, otec-matka. Umožnění kratší pracovní doby z důvodu péče o dítě, děti.

6) Další úpravy v Zákoníku práce – informování o obsahu pracovního poměru a dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

7) Ještě k zaměstnávání uprchlíků – Ukrajina v souvislosti s udělením (prodloužením víza) o udělení dočasné ochrany do 31. 3. 2024 resp. do 31. 3. 2025.
Prodloužení víza a zásady dodržení termínu k získání prodloužení víza do 31. 3. 2024, s návrhem vlády na prodloužení až do 31. 3. 2025. Další možné zaměstnávání těchto uprchlíků, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, případně ukončení pracovněprávních vztahů, pokud není uděleno prodloužení víza. Co by měl vyžadovat uživatel na agentuře práce, a další zásady při agenturním zaměstnávání, a to nejen cizinců. Hlášení nepojištěných uprchlíků činných na základě DPP a DPČ na místně příslušnou OSSZ a jejich následné odhlašování. Změny ve výplatách sociálních dávek pro uprchlíky a dopady těchto změn na zaměstnavatele. Hlášení případných příjmů uprchlíků u zaměstnavatele na příslušný Úřad práce, s účinností od 1. 7. 2023.

8) Ozdravný balíček – navrhované změny vlády a dopady na zaměstnavatele! Zásadní změny (budou-li ke dni akce již schváleny). Základní průřez.

9) Závěr, odpovědi na dotazy.

 

K tomuto školení obdržíte velmi podrobné pracovní materiály s celou řadou příkladů, doporučených postupů a vzorů.

 

PŘIHLÁŠKA:

V případě zájmu o záznam tohoto školení nás kontaktujte na telefonním čísle 776 031 912.