Vzdělávací agentura

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV
CENA
 VÝUKA DEN
3. 9. 2024 – 22. 10. 2024 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 13.950 Kč 15:00 – 18:15 Út, Čt
22. 10. 2024 – 10. 12. 2024 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 13.950 Kč 15:00 – 18:15 Út, Čt
4. 2. 2025 – 24. 3. 2025 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 13.950 Kč 15:00 – 18:15 Út, Čt

OBSAH KURZU:

Legislativa

  • Občanský zákoník
  • Zákon o obchodních korporacích
  • Živnostenský zákon
  • Zákon o účetnictví
  • Zákon o daních z příjmů

Zákoník práce

  • Základní zásady pracovněprávních vztahů, definice závislé práce, smluvní strany základních pracovněprávních vztahů
  • Pracovní poměr
   • Zahájení
   • Doba určitá, doba neurčitá
   • Zkušební doba
   • Dočasné přidělení
   • Možnosti ukončení
   • Odstupné
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
   • DPP
   • DPČ
  • Pracovní doba a doba odpočinku
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Odměňování za práci
  • Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
  • Překážky v práci
  • Dovolená
  • Péče o zaměstnance
  • Náhrada škody

Personalistika

  • Přijetí zaměstnance
  • Průběžná evidence
  • Odchod zaměstnance

Povinnosti mzdové účetní v průběhu roku

  • Výpočty mezd
  • Průměrný výdělek, jeho výpočet a použití
  • Archivace dokladů
  • Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
  • Náhrada mzdy za dovolenou
  • Náhradní doby
  • Srážky ze mzdy a postup při jejich provádění
  • Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením

Zdaňování závislé činnosti vedené specialistkou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti s dlouholetou praxí

  • Příjmy ze závislé činnosti
  • Základ daně, sazba daně
  • Srážková daň
  • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
  • Slevy na dani
  • Daňové zvýhodnění na vyživované děti
  • Záloha na daň
  • Nezdanitelné části základu daně
  • Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • Povinnosti plátce daně

Sociální zabezpečení a nemocenské pojištění vedené specialistkou na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění s dlouholetou praxí

  • Poplatníci pojistného, vyměřovací základ, sazby pojistného, maximální vyměřovací základ
  • Pojistné vztahy, vznik a podmínky účasti na pojištění, pojištění při zaměstnání malého rozsahu, pojištění při dohodě o provedení práce
  • Povinnosti zaměstnavatele
  • Dávky nemocenského pojištění
  • Postup při vzniku dočasné pracovní neschopnosti
  • Výše nemocenského, redukční hranice pro výpočet nemocenské
  • eNeschopenka
  • Peněžitá pomoc v mateřství (ochranná lhůta, podpůrčí doba, výše PPM)
  • Ošetřovné
  • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
  • Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
  • Dlouhodobé ošetřovné
  • Přihlašování cizinců
  • Podávání tiskopisů
  • ePortál ČSSZ

Důchodové pojištění vedené specialistkou na důchodové pojištění s dlouholetou praxí

  • Poplatníci pojistného, sazby pojistného
  • Doplňkové penzijní spoření
  • Důchodové spoření
  • Druhy důchodů, složení důchodu
  • Okruh pojištěných osob
  • Doby pojištění a vyloučená doba
  • Dítě, nezaopatřené dítě, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
  • Starobní důchod
  • Invalidní důchod
  • Pozůstalostní důchod
  • Vyplácení důchodů
  • Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
  • Evidenční listy důchodového pojištění

Zdravotní pojištění vedené specialistkou na zdravotní pojištění s dlouholetou praxí

  • Účel veřejného zdravotního pojištění
  • Účast na zdravotním pojištění
  • Zdravotní pojištění cizinců v ČR
  • Vznik a zánik zdravotního pojištění
  • Volba zdravotní pojišťovny
  • Průkaz pojištěnce
  • Plátci pojistného
  • Kategorie pojištěnců
  • Placení pojistného
  • Přeplatek pojistného
  • Povinnosti zaměstnavatele, vyměřovací základ zaměstnance
  • Osoby bez zdanitelných příjmů
  • Sankce, splátkové kalendáře, přeplatky

Praktické příklady vedené specialistkou na mzdové účetnictví s dlouholetou praxí

  • Výpočet mzdy
  • Výpočet hrubého průměrného výdělku
  • Výpočet ztráty na výdělku
  • Výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost
  • Výpočet průměrného čistého výdělku
  • Výpočet náhrady za práci přesčas
  • Výpočet náhrady za práci ve svátek
  • Výpočet sociálního a zdravotního pojištění
  • Výpočet nemocenských dávek
  • Výpočet srážek ze mzdy
  • Roční zúčtování
  • Komplexní příklady

 

ZAKOUPENÍM KURZU NAVÍC ZÍSKÁTE:

  • Přednášku „Daňové přiznání z příjmů fyzických osob“ vedenou daňovým poradcem
  • Lekci vedení mzdového účetnictví v programu MONEY S3
  • Základy účetnictví a daňové evidence

 

TENTO KURZ LZE ABSOLVOVAT VE VARIANTĚ S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM LEKTORA. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE.

 

PŘIHLÁŠKA:

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás.