Vzdělávací agentura

POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV CENA VÝUKA DEN
dle zájmu
POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST
(dle Sylabů ECDL CORE)
17.950 Kč dopoledne
odpoledne
Po – Pá

Koncept ECDL

ECDL – European Certification of Digital Literacy (v mimoevropských zemích dříve označovaný jako ICDL – International Certification of Digital Literacy) je původem evropský projekt , který díky své kvalitě dosáhl trvalé udržitelnosti.

Koncept ECDL svým obsahem pokrývá všechny oblasti, ve kterých se digitální technologie v běžném životě využívají. Je zde zahrnuta celá škála vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti přenositelných digitálních kompetencí. Nejrozšířenější jsou programy ECDL Core – digitální gramotnost a difitální kvalifikace a ECDL Advanced – profesionální uživatelské znalosti a dovednosti.

Přínos konceptu ECDL spočívá zejména v tom, že prostřednictvím mezinárodně jednotných sylabů definuje vzdělávací obsah, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností a současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu ověřování výsledků vzdělávání.

Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek (testů) v reálném prostředí s využitím běžných stolních počítačů, notebooků, různých operačních systémů, běžně používaných aplikací, lokálních sítích a internetu. ECDL zkoušky lze skládat pouze u vzdělávacích organizacích (testovacích středisek) k tomu účelu akreditovaných příšlušným národním licenciátorem v kterékoli zemi na světě.

Úspěšní absolventi ECDL zkoušek mohou získat celou škálu mezinárodně uznávaných ECDL certifikátů, které dokládají dosažení určité úrovně kvalifikace pro práci s digitálními technologiemi. ECDL certifikáty jsou již řadu let nejen státy Evropské unie doporučovány a používány jako mezinárodní standard.

Využití konceptu ECDL pro vzdělání a certifikaci je vyjímečné, standardizované, objektivní, nezávislé, praktické a může přinést jednotlivcům ECDL certifikáty, větší šanci uplatnění na trhu práce, úspěšné zvládnutí studia na VŠ, osobní motivaci, zvýšení sebedůvěry.

Podrobnější informace o konceptu ECDL naleznete zde: www.ecdl.cz

 

PŘIHLÁŠKA:

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás.