Vzdělávací agentura

ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE (ZÁKLADNÍ KURZ)

TERMÍN OD – DO
NÁZEV CENA VÝUKA DEN
dle zájmu
ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE (ZÁKLADNÍ KURZ) 12.950 Kč* dopoledne či
odpoledne
Po – Pá

*kurz lze získat ZDARMA ve spolupráci s Úřadem práce ČR


PROBÍRANÁ TÉMATA:

 • osobní údaje, rodina
 • bydlení
 • stravování
 • denní režim
 • volný čas
 • práce
 • péče o zdraví, zdravotní pojištění
 • nakupování a služby
 • cestování
 • vzdělávání
 • styk s úřady
 • styk s policií a složkami záchranného systému
 • okolní prostředí a příroda
 • kontakt s majoritní společností

 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI:

 • MLUVENÍ
  • umí se jednoduchým způsobem domluvit, jestliže jeho partner v komunikaci spolupracuje
  • dokáže omezeně reagovat při společenské konverzaci, ale zřídka je schopen/schopna porozumět natolik, aby sám/sama udržel/udržela konverzaci v chodu
  • dokáže komunikovat v rámci jednoduchých rutinních úloh nebo pracovních postupů, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací (formou velmi krátkých otázek a odpovědí)
  • dokáže podat velmi jednoduchý popis svých životních nebo pracovních podmínek, a to v podobě krátkého sledu velmi jednoduchých frází
 • POSLECH
  • rozumí číslům, cenám a časovým údajům
  • rozumí otázkám a instrukcím, které jsou pečlivě vyslovovány, a dokáže se řídit stručnými orientačními pokyny
  • dokáže zachytit hlavní body v krátkých a zřetelných vzkazech a hlášeních na úřadě, v obchodě a v bance
 • ČTENÍ
  • dokáže rozpoznat známá jména, slova a nejzákladnější fráze v textech týkajících se běžných každodenních situací
  • pochopí obvyklá značení a nápisy na veřejných místech (orientační a informační tabule)
  • rozumí jednoduchým textům informační povahy
 • PSANÍ
  • umí vyplnit formuláře obsahující osobní nebo časové údaje

 

PŘIHLÁŠKA:

Chcete se přihlásit nebo potřebujete poradit? Obraťte se na nás.