Vzdělávací agentura

ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV CENA VÝUKA DEN
2. 6. 2022 – 28. 7. 2022 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY 14.950 Kč dopoledne
odpoledne
Po – Pá
5. 4. 2022 – 31. 5. 2022 ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY 14.950 Kč dopoledne
odpoledne
Út – Čt

OBSAH KURZU:

1) Právní problematika, personalistika, daňová soustava

 • Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočtu a účtování mezd, cestovní náhrady, základní pojmy účetnictví, daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy, rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí
 • daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, zdaňování závislé činnosti, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daňová přiznání

2) Výuka daňové evidence

 • daňové, účetní doklady, směrnice, odpisy, předmět k podnikání, technické zhodnocení, leasing, oceňovací rozdíly, rezervy
 • zákonné předpisy pro daňovou evidenci, evidence příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, záznamy o ostatních složkách majetku, inventarizace, uzavírání daňové evidence, uzavírání knihy pohledávek a závazků…

3) Výuka účetnictví

 • základy účtování (zákonné předpisy pro účetnictví, účtový rozvrh, směrná účtová osnova, třídy, skupiny, účty)
 • dlouhodobý majetek (oceňování, odpisy, zůstatková cena, vyřazení)
 • zásoby (oceňování, metody účtování, zásoba na cestě)
 • finanční účty (pokladna, běžný účet, krátkodobé úvěry)
 • zúčtovací vztahy (pohledávky, závazky, výpočty a účtování mezd, daně, účty časového rozlišení)
 • kapitál (základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a rezervy)
 • náklady, výnosy a jejich daňová uznatelnost
 • účetní závěrka (inventarizace, uzavření hlavních knih, uzavírání knih analytické evidence, otevírání rozvahových účtů)
 • praktické účtování, procvičování probrané látky

4) Vedení daňové evidence a účetnictví na PC

 • ukázka vedení daňové evidence na PC (seznámení s programem, specifické funkce programu, práce s jednotlivými moduly programu – banka, pokladna, zálohování, mzdy, sklady, parametry)
 • ukázka vedení účetnictví na PC (seznámení s programem, účetní deník, pohledávky, závazky, pokladna, mzdy, sklady, majetek, kancelář)
 • praktické evidování a účtování příkladů na PC a procvičení

Poznámka: Námi používané programy jsou pravidelně aktualizovány a modernizovány. Umožňují vedení více firem, vhodné pro plátce i neplátce DPH.

 

PŘIHLÁŠKA:

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás.