Vzdělávací agentura

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ ON-LINE

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV CENA VÝUKA DEN
21. 5. 2024 – 26. 7. 2024 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ 16.950 Kč on-line dle Vašich potřeb
18. 6. 2024 – 23. 8. 2024 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ 16.950 Kč on-line dle Vašich potřeb

OBSAH KURZU:

  • Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, základní výpočty účtování mezd, cestovní náhrady, účetnictví v podnikání (účetní doklady, rozvaha, aktiva, pasiva, leasing), daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy, rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím
  • základy daňové evidence (zákonné předpisy, vedení daňové evidence na základě dokladů, DPH, kniha pohledávek, kniha závazků, pomocné knihy daňové evidence
  • praktické příklady daňové evidence (pokladna, bankovní účet, průběžné položky, cestovní náhrady, kniha jízd, odpisy, deník daňové evidence, hrubý základ daně)
  • pracovní typologie
  • marketing – trh, nabídka (poptávka, průzkum, segmentace, analýza trhu, konkurence, marketingové cíle), marketingový mix (produkt, cena, propagace, odbyt)
  • řízení lidských zdrojů (politika zaměstnanosti, nábor, výběr, přijetí zaměstnance, motivace, mzda, odměna, vzdělávání)
  • finance (finanční analýzy, účetnictví managementu, podnikatelské plánování)
  • podnikatelský záměr (zpracování studie založení vlastního podniku)

TENTO KURZ LZE ABSOLVOVAT VE VARIANTĚ S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM LEKTORA. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE.

 

PŘIHLÁŠKA:

Chcete se přihlásit nebo potřebujete poradit? Obraťte se na nás.