Vzdělávací agentura

ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE (NAVAZUJÍCÍ KURZ)

TERMÍN OD – DO
NÁZEV CENA VÝUKA DEN
dle zájmu
ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE (NAVAZUJÍCÍ KURZ) 19.950 Kč*
dopoledne či
odpoledne
Po – Pá

*kurz lze získat ZDARMA ve spolupráci s Úřadem práce ČR


PROBÍRANÁ TÉMATA:

 • osobní údaje, rodina
 • bydlení
 • stravování
 • denní režim
 • volný čas
 • práce
 • péče o zdraví, zdravotní pojištění
 • nakupování a služby
 • cestování
 • vzdělávání
 • styk s úřady
 • styk s policií a složkami záchranného systému
 • okolní prostředí a příroda
 • kontakt s majoritní společností

 

ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI:

 • MLUVENÍ
  • umí komunikovat v běžných životních situacích, vyžadujících jednoduchou výměnu informací (práce a volný čas)
  • samostatně zvládne krátkou společenskou konverzaci
  • dokáže podat jednoduchý popis či charakteristiku své osoby, životních či pracovních podmínek, každodenních zvyklostí a preferencí
 • POSLECH
  • dokáže rozpoznat téma diskuze, pokud je vedena pomalu a zřetelně
  • dokáže rozpoznat hlavní myšlenky zpráv týkajících se aktuálních událostí
  • chápe jednoduché technické informace (pokyny k vykonávání každodenní práce v zaměstnání)
  • samostatně zvládne jednoduché zařizování na poště, na úřadě, v obchodě, v bance a v rámci služeb
 • ČTENÍ
  • rozumí krátkým soukromým e-mailům nebo zprávám
  • rozumí základním typům informačních dopisů/mailů (žádosti o informace, objednávky, potvrzení týkajících se běžných témat či jeho zaměstnání)
  • rozumí jednoduchým textům, které se týkají konkrétních životních situací a obsahují častou slovní zásobu nebo jazyk vztahující se k práci
  • rozumí jednoznačným instrukcím (jednoduché návody na obsluhu přístrojů)
  • dokáže vyhledat konkrétní předvídatelné informace v běžných textech každodenního života (jízdní řád, jídelní lístek, inzerát, prospekt atd.)
  • dokáže rozpoznat známá jména, slova a nejzákladnější fráze v textech týkajících se běžných každodenních situací
  • pochopí obvyklá značení a nápisy na veřejných místech (orientační a informační tabule)
  • rozumí jednoduchým textům informační povahy
 • PSANÍ
  • dokáže napsat vzkaz, SMS zprávu či zprávu na sociální sítě nebo krátký mail
  • dokáže si zapsat základní informace, pokud jde o známé informace týkající se např. jeho zaměstnání
  • umí vyplnit formuláře obsahující osobní nebo časové údaje

 

PŘIHLÁŠKA:

Chcete se přihlásit nebo potřebujete poradit? Obraťte se na nás.