Vzdělávací agentura

ÚČETNICTVÍ ON-LINE

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV CENA VÝUKA DEN
kdykoliv ÚČETNICTVÍ 10.950 Kč  on-line dle Vašich potřeb

OBSAH KURZU:

1) Právní problematika, personalistika, daňová soustava

 • Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty a účtování mezd, cestovní náhrady, základní pojmy účetnictví, daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy, rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí
 • daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, zdaňování závislé činnosti, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daňová přiznání

2) Výuka účetnictví

 • základy účtování (zákonné předpisy pro účetnictví, účtový rozvrh, směrná účtová osnova, třídy, skupiny, účty)
 • dlouhodobý majetek (oceňování, odpisy, zůstatková cena, vyřazení)
 • zásoby (oceňování, metody účtování, zásoba na cestě)
 • finanční účty (pokladna, běžný účet, krátkodobé úvěry)
 • zúčtovací vztahy (pohledávky, závazky, výpočty a účtování mezd, daně, účty časového rozlišení)
 • kapitál (základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a rezervy)
 • náklady, výnosy a jejich daňová uznatelnost
 • účetní závěrka (inventarizace, uzavření hlavních knih, uzavírání knih analytické evidence, otevírání rozvahových účtů)
 • praktické účtování, procvičování probrané látky

 

PŘIHLÁŠKA:

Chcete se přihlásit nebo potřebujete poradit? Obraťte se na nás.