Vzdělávací agentura

ÚČETNICTVÍ ON-LINE

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV CENA VÝUKA DEN
kdykoliv ÚČETNICTVÍ 13.950 Kč  on-line dle Vašich potřeb

OBSAH KURZU:

Legislativa

  • Občanský zákoník
  • Zákon o obchodních korporacích
  • Živnostenský zákon
  • Zákoník práce
  • Zákon o účetnictví
  • Zákon o daních z příjmů
  • Daňová soustava

Účetnictví

  • Základní pojmy účetnictví
   • Příjem
   • Výdaj
   • Výnos
   • Náklad
  • Účetní doklady
  • Rozvaha (bilance)
   • Aktiva
   • Pasiva
  • Výsledek hospodaření
  • Likvidita
  • Rentabilita
  • Leasing
  • Účetní knihy
  • Účetní směrnice
  • Účtový rozvrh
  • Účtová osnova a směrná účtová osnova
  • Rozvahové změny
  • Účet
  • Rozdělení účtů podle funkce v účetnictví
   • Rozvahové účty
   • Výsledkové účty
   • Závěrkové a podrozvahové účty
   • Účty vnitropodnikového účetnictví
  • Účtování na jednotlivé účty
  • Účetní závěrka
  • Výsledek hospodaření a základ daně
  • Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek
   • Pořízení vč. zálohy na pořízení
   • Uvedení do provozu
   • Odpisy
   • Technické zhodnocení a opravy
   • Uplatnění zůstatkové ceny
   • Vyřazení
  • Účtová třída 1 – zásoby
   • Pořízení metodou A
   • Pořízení metodou B
   • Převedení na sklad
   • Výdej ze skladu
   • Chybové situace
   • Chybí zásoba k poslednímu dni účetního období
   • Chybí faktura k poslednímu dni účetního období
   • Metoda B k poslednímu dni účetního období
   • Inventarizace
  • Účtová třída 2 – finanční účty
   • Pokladna
   • Zálohy zaměstnancům
   • Ceniny
   • Bankovní účty
   • Krátkodobé úvěry
   • Převody peněz
  • Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy
   • Odběratelé vč. přijatých záloh
   • Dodavatelé vč. poskytnutých záloh
   • Zaměstnanci
   • Daň z příjmu
   • Daň z přidané hodnoty
   • Přechodné účty aktiv a pasiv
    • Účty časového rozlišení
    • Dohadné účty
   • Finanční leasing
  • Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky
   • Vznik společnosti
   • Zvýšení základního kapitálu
   • Vklady
   • Rozdělení čistého zisku
   • Úhrada ztráty
   • Tvorba rezervy
   • Dlouhodobé úvěry
  • Účtové třídy 5 a 6 – náklady a výnosy

Praktické účtování vedené daňovým poradcem s dlouholetou praxí

  • Výsledek hospodaření
  • Konečná rozvaha
  • Počáteční rozvaha
  • Dlouhodobý majetek
  • Zásoby
  • Peněžní prostředky
  • Zaměstnanci
  • Daň z přidané hodnoty
  • Finanční leasing
  • Založení společnosti a zvýšení základního kapitálu
  • Rozdělení zisku
  • Úhrada ztráty
  • Náklady a výnosy

 

ZAKOUPENÍM KURZU NAVÍC ZÍSKÁTE:

  • Přednášku „Daňové přiznání z příjmů fyzických osob“ vedenou daňovým poradcem
  • Základy daňové evidence, mzdového účetnictví a personalistiky
  • Základy účtování v programu STEREO

 

TENTO KURZ LZE ABSOLVOVAT VE VARIANTĚ S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM LEKTORA. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE.

 

PŘIHLÁŠKA:

Chcete se přihlásit nebo potřebujete poradit? Obraťte se na nás.