Vzdělávací agentura

PERSONALISTA/PERSONALISTKA (dle NSK)

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV CENA VÝUKA DEN
dle zájmu
PERSONALISTA/PERSONALISTKA 17.950 Kč dopoledne
odpoledne
Po – Pá

OBSAH KURZU DLE NSK (kód 62-007-N):

Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě

  • Zákoník práce
   • Základní zásady pracovněprávních vztahů, definice závislé práce, smluvní strany
   • Pracovní poměr
   • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
   • Pracovní doba a doba odpočinku
   • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
   • Odměňování za práci
   • Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
   • Překážky v práci
   • Dovolená
   • Péče o zaměstnance
   • Náhrada škody
   • Odborové organizace, rada zaměstnanců, zástupce pro oblast BOZP
  • Občanský zákoník pro oblast personalistiky
  • Zákon o obchodních korporacích pro oblast personalistiky
  • Živnostenský zákon
  • Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců

Využívání prostředků výpočetní techniky

  • Textový editor MS WORD
  • Tabulkový procesor MS EXCEL
  • Program pro tvorbu prezentací MS POWERPOINT
  • Internet a elektronická pošta

Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

  • Obchodní korespondence dle platných norem
  • Personální písemnosti
  • Ukládání dokumentů, skartace
  • Vedení osobních spisů a popisů pracovních míst
  • Pravidla tvorby a uplatňování vnitřních firemních dokumentů a předpisů

Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

  • Legislativa v oblasti BOZP a PO
  • Pravidla pro školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO
  • Povinnosti organizace v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců

Organizování vzdělávání zaměstnanců

  • Vzdělávání zaměstnanců vč. školení
  • Pravidelné přezkušování a školení
  • Možnosti a formy dalšího vzdělávání zaměstnanců ve firmě

Zajišťování náborových činností

  • Školská soustava, vzdělávací úrovně a obory vzdělávání
  • Plánování lidských zdrojů
   • Nábor zaměstnanců
   • Výběr zaměstnanců
  • Národní soustava kvalifikací a možnosti jejího využití v personální praxi

Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

  • Hodnotící a motivační systémy zaměstnanců ve firmě
  • Kariérový růst zaměstnanců ve firmě
  • Základní principy mzdového systému v organizaci

Organizování kolektivního vyjednávání

  • Povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace
  • Povinnosti organizace vůči zaměstnancům v případě, že se ve firmě nenachází odborová organizace
  • Pravidla pro tvorbu kolektivní smlouvy

 

ZAKOUPENÍM KURZU NAVÍC ZÍSKÁTE:

  • Informace k dalším personálním procesům

   • Přijetí do zaměstnání
   • Komunikace
   • Řízení pracovních procesů
   • Stížnosti
   • Disciplinární řízení
   • Absence na pracovišti
   • Odchod zaměstnance ze zaměstnání
  • Kompetence, jak správně vést pracovní pohovor jako personalista a jak uspět u výběrového řízení jako uchazeč
  • Přednášky na téma psychologie osobnosti, náročné životní situace (frustrace, stres, konflikty a jejich řešení), verbální a neverbální komunikace
  • Možnost otestování pracovní typologie, temperamentu, úrovně aspirace, náchylnosti ke stresu a stresové zátěže
  • Vlastní personální studii pro Vaši další praxi
  • Přednášku „Daňové přiznání z příjmů fyzických osob“ vedenou daňovým poradcem
  • Základy mzdového účetnictví

 

V CENĚ KURZU JE ZAHRNUTA CENA ZA ZKOUŠKU NSK.

 

CENA ZA SAMOSTATNOU ZKOUŠKU NSK BEZ ABSOLVOVÁNÍ KURZU:

 • 3.950 Kč (Pokud máte zájem pouze o složení samostatné zkoušky NSK, kontaktujte nás.)

 

Poznámka: Možnost uplatnění ceny za složení kvalifikační zkoušky jako nezdanitelné části základu daně při ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání (Zákon č. 586/1992 Sb. § 15 odst. 8).

 

PŘIHLÁŠKA:

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás.