ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV VARIANTA FORMA
VÝUKOVÉ DNY
18. 2. 2021 – 29. 4. 2021
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ on-line kombinovaná
19. 1. 2021 – 19. 3. 2021 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ on-line kombinovaná

OBSAH KURZU:

 • Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, základní výpočty účtování mezd, cestovní náhrady, účetnictví v podnikání (účetní doklady, rozvaha, aktiva, pasiva, leasing), daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy, rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím
 • základy daňové evidence (zákonné předpisy, vedení daňové evidence na základě dokladů, DPH, kniha pohledávek, kniha závazků, pomocné knihy daňové evidence
 • praktické příklady daňové evidence (pokladna, bankovní účet, průběžné položky, cestovní náhrady, kniha jízd, odpisy, deník daňové evidence, hrubý základ daně)
 • pracovní typologie
 • marketing – trh, nabídka (poptávka, průzkum, segmentace, analýza trhu, konkurence, marketingové cíle), marketingový mix (produkt, cena, propagace, odbyt)
 • řízení lidských zdrojů (politika zaměstnanosti, nábor, výběr, přijetí zaměstnance, motivace, mzda, odměna, vzdělávání)
 • finance (finanční analýzy, účetnictví managementu, podnikatelské plánování)
 • podnikatelský záměr (zpracování studie založení vlastního podniku)

 

FORMA A VARIANTA KURZU:

 • kombinovaná – on-line, denní (8:15 – 15:15), odpolední (15:30 – 19:30), sobotní (8:15 – 15:15)

ROZSAH KURZU:

 • 152 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 2 hodiny závěrečných zkoušek)

CENA KURZU:

 • 12.950 Kč

 

PŘIHLÁŠKA:

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás.