ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV CENA VÝUKA
30. 9. 2021 – 25. 11. 2021 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ 15.950 Kč   prezenční
30. 9. 2021 – 25. 11. 2021 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ 15.950 Kč   on-line

OBSAH KURZU:

  • Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, základní výpočty účtování mezd, cestovní náhrady, účetnictví v podnikání (účetní doklady, rozvaha, aktiva, pasiva, leasing), daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy, rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím
  • základy daňové evidence (zákonné předpisy, vedení daňové evidence na základě dokladů, DPH, kniha pohledávek, kniha závazků, pomocné knihy daňové evidence
  • praktické příklady daňové evidence (pokladna, bankovní účet, průběžné položky, cestovní náhrady, kniha jízd, odpisy, deník daňové evidence, hrubý základ daně)
  • pracovní typologie
  • marketing – trh, nabídka (poptávka, průzkum, segmentace, analýza trhu, konkurence, marketingové cíle), marketingový mix (produkt, cena, propagace, odbyt)
  • řízení lidských zdrojů (politika zaměstnanosti, nábor, výběr, přijetí zaměstnance, motivace, mzda, odměna, vzdělávání)
  • finance (finanční analýzy, účetnictví managementu, podnikatelské plánování)
  • podnikatelský záměr (zpracování studie založení vlastního podniku)

TENTO KURZ LZE ABSOLVOVAT VE VARIANTĚ S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM LEKTORA. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE.

 

PŘIHLÁŠKA:

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás.