ÚČETNICTVÍ

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV VARIANTA FORMA
VÝUKOVÉ DNY
18. 2. 2021 – 29. 4. 2021
ÚČETNICTVÍ on-line kombinovaná
19. 1. 2021 – 19. 3. 2021
ÚČETNICTVÍ on-line kombinovaná

OBSAH KURZU:

1) Právní problematika, personalistika, daňová soustava

 • Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty a účtování mezd, cestovní náhrady, základní pojmy účetnictví, daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy, rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí
 • daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, zdaňování závislé činnosti, daň z přidané hodnoty, silniční daň, daňová přiznání

2) Výuka účetnictví

 • základy účtování (zákonné předpisy pro účetnictví, účtový rozvrh, směrná účtová osnova, třídy, skupiny, účty)
 • dlouhodobý majetek (oceňování, odpisy, zůstatková cena, vyřazení)
 • zásoby (oceňování, metody účtování, zásoba na cestě)
 • finanční účty (pokladna, běžný účet, krátkodobé úvěry)
 • zúčtovací vztahy (pohledávky, závazky, výpočty a účtování mezd, daně, účty časového rozlišení)
 • kapitál (základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a rezervy)
 • náklady, výnosy a jejich daňová uznatelnost
 • účetní závěrka (inventarizace, uzavření hlavních knih, uzavírání knih analytické evidence, otevírání rozvahových účtů)
 • praktické účtování, procvičování probrané látky

 

FORMA A VARIANTA KURZU:

 • prezenční – denní (8:15 – 15:15)
 • kombinovaná – on-line, odpolední (15:30 – 19:30), sobotní (8:15 – 15:15)

ROZSAH KURZU:

 • 122 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 2 hodiny závěrečných zkoušek)

CENA KURZU:

 • 10.950 Kč

 

PŘIHLÁŠKA:

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás.